top of page
Luchtwasserkopafbeelding.jpg

Doel van het portaal

In de intensieve veehouderij worden luchtwassers ingezet om ammoniakemissies uit stallen te verminderen. Met een goed functionerende luchtwasser kan de ammoniakemissie uit stallen tot 95 procent verminderd worden. Het controleren op de goede werking van een luchtwasser kan lastig en tijdrovend zijn voor veehouder en toezichthouder. Dit komt doordat informatie over het presteren van een luchtwassers niet eenduidig, tijdig en correct beschikbaar is.  

 

Om deze reden is door de Omgevingsdient Zuidoost-Brabant en DynaLynx B.V. het luchtwasserportaal ontwikkeld.  Het doel van het portaal is om zowel de veehouder als de toezichthouder een hulpmiddel te bieden om luchtwasser beter te laten functioneren zodat minder ammoniak in de lucht komt, de handhavingslast vermindert en kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

Luchtwasportaal
universeel_Tekengebied 1.png
Universeel

Het luchtwasserportaal is een online dashboard waarmee de werking van een luchtwasser kan worden gecontroleerd door veehouders en toezichthouders.  Het portaal is geschikt om de verschillende data van luchtwassers begrijpelijk te laten zien. De werking van bijna elke luchtwasser kan zo eenvoudig worden beoordeeld.  

simpel_Tekengebied 1brred_Tekengebied 1.
Eenvoudig

Het portaal zorgt ervoor dat de gebruiker overzichtelijk inzicht krijgt in de relevante meetwaardes die de luchtwasser registreert. In het dashboard wordt het verloop van belangrijke waardes zoals pH, EC, Kw in de tijd getoond. De veehouder realiseert zo   kostenbesparingen op energieverbruik en op de bedrijfsvoering. De toezichthouder bespaart op manuren behalen doordat zij niet meer bij de veehouder langs hoeft.

samenwerken_Tekengebied 1.png
Co-ontwikkeling

Het portaal is ontwikkeld in overleg inspecteurs en veehouders die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met luchtwassers. De softwaretechnische onderdelen zijn door DynaLynx ontwikkeld. DynaLynx heeft veel ervaring met remote montorings / IoT oplossingen voor de sector en overheidsinstanties.

Eigenschappen en
voordelen
Alles centraal

Een voordeel van het luchtwasserportaal is dat het functioneren van de luchtwasser, de onderhoudsinformatie, technische ontwerptekeningen en andere nuttige info, centraal te bekijken zijn, vanuit één dashboard. Ook kan het portaal worden gekoppeld aan bedrijfs- en processystemen. Dit ondersteunt de efficiency van de bedrijfsvoering van de veehouder.

Wettelijke vereisten

De veehouder voldoet via het portaal aan alle wettelijke vereisten die worden gesteld aan het elektronisch monitoren van luchtwassers en door correct gebruik te maken van het luchtwasserportaal zullen inspecteurs minder frequent langs komen.

Prioriteren

De toezichthouder is geen tijd kwijt aan het controleren van luchtwassers die gewoon goed functioneren. De toezichthouder kan met het portaal prioriteiten toekennen. Voor de nabije toekomst is het plan om gegeven automatisch te laten verversen en geautomatiseerde meldingen te genereren indien luchtwassers buiten de groene zone lopen.

Besparingen

Het gebruik van het portaal voorkomt ongewenste situaties zoals verhoogd energieverbruik door problemen in de luchtwasser. Dit kan het bedrijf tot € 1.000,00 tot €3.000,00 per jaar besparen (bron: AgriFirm Exlan). Vanuit de toezichthouder kan worden bespaard op inspectie-uren in het veld doordat bezoeken bij de veehouder niet meer nodig zijn.

Vergemakkelijk de toezichthouding

De veehouder voldoet via het portaal aan alle wettelijke vereisten die worden gesteld aan het elektronisch monitoren van luchtwassers en door correct gebruik te maken van het luchtwasserportaal zullen inspecteurs minder frequent langs komen.

Verantwoorden

De overheidsdienst kan zich gemakkelijker verantwoorden naar de omgeving, bijvoorbeeld door een koppeling met een openbare website te maken over het correct functioneren van de luchtwasser.

Werking van het

luchtwasserportaal

01 / INLOGGEN
03 / DATA UPLOADEN

Veehouders of toezichthouders loggen in op het luchtwasserportaal. Het portaal is via de eigen browser te benaderen.

Vervolgens kan de data in het luchtwasserportaal geüpload worden in de database. Het portaal zet de data om in begrijpelijke tabellen en grafieken.

02 / DATA GESCHIKT MAKEN
04 / DATA BEOORDELEN

De ruwe data die afkomstig is van de besturing van de luchtwasser kan door middel van eenvoudig te begrijpen software, waarmee een aantal stappen wordt doorlopen, geschikt worden gemaakt voor interpretatie.

De informatie over het verloop van pH, EC, pA, kWh, kW en M3 kunnen bekeken en beoordeeld worden. Tevens is de onderhoudsinformatie en de technische tekeningen beschikbaar voor inzage. 

Wilt u meer informatie over het luchtwasserportaal? Neem contact op met ons via de onderstaande knop.

Partners

logo.png
Naamloos-1.png
Eigenschappen
Werking
Logo trans-01.png
LINKS
CONTACT
SOCIAL MEDIA
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
Tel: +31 (0)53 - 737 03 75
Kopersteden 22-4
7547 TK Enschede
Contact lw

© 2022 DynaLynx B.V. 

bottom of page