HeadernieuwEN.jpg

The solution

Wondering what NutriSpecs NIRS can mean for your business?
Choose the application area below.

IMG_9707-2.jpg
mesttransport2.jpg
shutterstock_304576766.jpg
shutterstock_350928407.jpg
 

Many benefits with one solution

Robuste oplossingen loonwerkers
Robust

Our electronics and software have been developed with the agri standard in mind. That is why the NIRS system is suitable to use in demanding conditions.

Prijsgunstige oplossing loonwerkers
Slim NIRS systeem
Low price level
Smart

We use the most modern electronics and optical components, specially developed for the application. We also offer the best price in the market.

Our products are a harmonious collaboration of electronics, embedded software, mechanics and cloud software. Our customers benefit from the best solution.

ready_Tekengebied 1_Tekengebied 13.png
Ready for Agri

Our system can be seamlessly integrated with existing agri systems. Whether these are machines or software platforms. 

Manure application

NutriSpecs provides valuable support for the optimal fertilization of grassland, cropland and grains.
NutriSpecs mest uitrijden
Manure application process

Agricultural companies make signifcant investments in machinery in order to apply manure efficiently. However the most important information about manure, the nutritional value, is not available in a timely, correct and continuously way.

With NutriSpecs NIRS the nutritional value of manure can be determined on the machine, in real time. The system can be integrated with existing machinery displays and controls. This ensures better utilization of animal manure, better crop yield, lower environmental impact and cost savings on both fertilizer and man-hours.

01 / ANALYSIS AT THE INLET
NutriSpecs mest oppompen

While the manure/slurry is being pumped into the tank, the average composition (NPK and ds%) is immediately calculated and displayed on the app or on a display in the tractor. The user can then set the appropriate nutrient contents he wish to apply. E.g. the amount of N, P, K in kilograms per hectare. 

Waiting for the results of samples or estimating the nutrient contents is therefore a thing of the past.

02 / ANALYSIS DURING APPLICATION
TrekkerSchermNIRS.png

During the application, the composition is shown in real time. This makes it easier for the driver to anticipate. If an integration has been established with the machine controls, it is possible for the fertilizer to automatically apply a particular amount of NPK. 

 

This makes NIRS a valuable addition for every fertilizer combination.

03 / VIEW AND SHARE DATA
NutriSpecs data naderhand bekijken

Afterwards, it is possible to see where the manure was applied on the field. The information can be shared amongst parties involved. Since the information is being stored in the cloud it is easy to integrate with other software like business information systems. 

 

 

Může metodu praktikovat každý?


Ano, Wim Hof metodu může praktikovat jakýkoliv zdravý jedinec. Pokud se potýkáš s vážnějšími zdravotními potížemi, doporučujeme prodiskutovat téma s odborníkem z oblasti zdravotnictví, než budeš zkoušet jakékoliv techniky Wim Hof metody. Nedoporučujeme praktikovat Wim Hof metodu lidem, kteří mají potíže s epilepsií, vysoký krevní tlak (v případě lékařského předpisu), ischemickou srdeční chorobou (např. Angina Pectoris), jakékoliv zkušenosti s vážným onemocněním srdce (srdeční selhání, mrtvice). Pokud trpíš na migrény, žádáme tě, abys byl opatrný při ledových lázních.
Je metoda vhodná pro děti?


Dechové techniky mohou způsobovat lehkost nebo dokonce ztrátu vědomí. Děti často nedospěly do bodu, kdy jsou schopny tato rizika přiměřeně posoudit. Navíc se jejich mozky neustále vyvíjí. Doporučujeme tedy, aby na děti mladší 16 let dohlížel rodič nebo zákonný zástupce. Při vystavení chladu buďte opatrní a postupně jejich odolnost budujte.
Je metoda vhodná v těhotenství?


Pokud jsi těhotná, nedoporučujeme praktikovat Wim Hof metodu. Nevíme, zda zvýšené hladiny adrenalinu spojené s technikami WHM nepříznivě ovlivňují zdraví dítěte. To je samozřejmě nesmírně choulostivá záležitost a my chceme být co nejpečlivější. Když se dítě narodí, můžete bezpečně pokračovat v praktikování metody.
Za jak dlouho praktikování uvidím nějaké výsledky?


Průměrná denní investice je 20 minut ideálně na začátku dne. Během dne se zaměř na hlubší vědomější dýchání. Jakmile zjistíš, jak praktikovat metodu Wim Hof, můžeš k tomu přistupovat neomezeně dlouho a procházet praxí vlastním tempem. Metoda Wim Hof nekončí po našich kurzech. Metoda by měla být implementována ve tvém životě každý den, aby bylo možné plně využít výhod.
Kontraindikace


Metodu Wima Hofa může praktikovat každý zdravý člověk v jakémkoliv věku. Pokud máte vážné zdravotní problémy, ale metoda vás přece láká, poraďte se o ní se svým lékařem. Konkrétní cvičení ale musí být v některých případech přizpůsobeny, zejména co se nováčků týče. Metodu by neměli praktikovat lidé s epilepsií, ti, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak, pacienti s vážnými kardiovaskulárními onemocněními a lidé, kteří prodělali infarkt či mrtvici.
Jelikož dosud nebyly provedeny žádné testy vlivu metody na těhotné ženy, nedoporučujeme ji během těhotenství a kojení. Nevíme totiž, jaký vliv mají zvýšené hladiny adrenalinu na plod.
Pokud máte silné bolesti hlavy nebo migrény, je nutné pracovat s chladem opatrně, klidně a postupně. Vyhýbejte se zpočátku ponořování zátylku a hlavy.
Lidé se zvýšenou produkcí štítné žlázy by se měli o praktikování metody poradit s lékařem, protože chladová cvičení fungování štítné žlázy podporují. Pokud jste někdy zažili panické záchvaty, dechová cvičení byste měli poprvé praktikovat pod dozorem. Mechanika cvičení totiž může vyvolat pocit, že se blíží panický záchvat, což následně může vyvolat stres a strach, které mohou panický záchvat skutečně spustit. Dýchací cvičení jsou pro lidi, kteří trpěli / trpí panickými záchvaty mimořádně přínosné, ale musí být prováděny správně a v bezpečném prostředí.

Manure transportation

Increase the added value of your service and increase margins.
NutriSpecs mest transporteren voor mestintermediairs
Direct insights

Transportation companies often use average values ​​or values ​​based on experience when transporting manure from producer to customer. This is error-prone due to the large variation in manure. There can also exist a large difference between the actual contents of the manure and contents the customer specified. 

NutriSpecs is suitable solution for getting an indication of the contents of the manure cheap, quickly and on the spot. 

01 / SCAN AND VIEW
Drijf en drog mest scannen met NIRS handscanner

Slurry or dry manure in a manure bag can easily be scanned with the handy NIRS device. The device uses models for almost all known manure codes.

A characteristic/note and a sample code can be given to each scan. The solution offers the possibility to measure as often as necessary.

02 / DETERMINE THE BEST CUSTOMER
Monitor_NIRS_Meestresultaten.png

Once the values ​​are known, the right client to sell the manure to can be determined immediately. A good match between manure and customers results in higher margins.

All data is centrally stored in a user-friendly, secure web platform. Anyone with access rights can view the data. 

03 / UTILIZE INFORMATION
Schermafbeelding 2018-11-10 om 22.53.41.

Afterwards, the composition of the manure that has been transported can be examined. The data is presented in graphs and tables. The management has the ability to analyze trends and can optimize processes. PDF reports can also be generated to share with government and customers.

NIRS benefits


 • By real-time insight into the nutrients, the real value of the manure at hand can be determined more quickly.
 • Manure can be checked directly at the producer, so problems with authorities afterwards are a thing of the past.
 • Transportation companies can better serve their customers by providing an immediate indication of the nutrient levels. A competitive advantage can be achieved against companies which do not have this ifnroamtion.
 • The accountability and transparancy towards the government becomes easier.
 • The in-line variant creates a realistic picture of what is really in the manure since full freights of manure can be analyzed instead of samples.
Why NutriSpecs NIRS?


 • The best prediction model based on a benchmark**.
 • Suitable for almost all know manurer codes.
 • Direct insight into the composition of manure on display or smartphone / tablet.
 • Easy to install and use with user-friendly app and web application.
 • Competitive pricing.
 • Available as in-line solution and as a handheld.
** Also based on a comparison with: Hoeksma, P. , Aarnink, A. (2017, augustus), Determination of the nitrogen and phosphate content of a cargo slurry by means of Near Infra Red Spectroscopy (NIRS). https://www.wur.nl/upload_mm/a/4/c/5c9bacd0-7f55-4bbd-bd96-3500d33d11bf_1719219_Oene%20Oenema%20bijlage%201.pdf

 
 

Manure processing

Gain more insight and control over the input, throughput and output of the manure processing plants.
shutterstock_304576766.jpg
Increased efficiency

Due to time pressure and costs the manure entering the processing plant is often not known. As a result the opportunity is missed to immediately determine the highest effiency mix. In addition, the contents of the manure is not monitored during the process. This may lead to unnecessarily long throughput times and the plant is not used to its fullest extent.

 

Using the NutriSpecs NIRS system during these stages can lead to a more profitable plant. 

01 / ANALYZE THE INCOMING PRODUCT

With the handheld NIRS or the desktop NIRS measurement set-up, nutrient levels can be determined for almost all manure codes. The data is stored and can be organized for administrative and management purposes.  

02 / DETERMINE THE BEST MIX AND SHORTEN THROUGHPUT TIMES
mobiel1.jpg

Once the values ​​are known, the right mix can be determined immediately. As a result, the efficiency of the installation can be increased and the throughput time can be shortened.

If the installation is equipped with an in-line measuring system, the process can be monitored during the process itself. The system can be integrated with the controls of the plant. 

 

The solution is also suitable for monitoring and shortening manure hygienisation processes. 

03 / UTILIZE MANAGEMENT INFORMATION AND OPTIMIZE THE PROCESS
tablet scherm.png

The information at the input, throughput and output of the process are available to be used for improvement of the installation. With the use of the platform and the dashboard accountability towards customers and the government is very simple and can even be set up automatically via software links.

It is also possible to use the information as input for automatic control of the manure processing process when using the in-line system.

NIRS benefits


 • Immediate insight into the contents of incoming manure.
 • Automatic control of the installation is possible through integration with existing control systems.
 • Shorten manure processing processes and increase the efficiency of the installation, resulting in better margins.
 • Verify the quality of delivered products from suppliers.
 • Increase transparency towards governments and other stakeholders.
Why NutriSpecs NIRS?


 • Suitable for almost alll known manure types.
 • Easy to install and use.
 • Competitive pricing.
 • Available in three versions: as handheld, desktop or in-line solution.
 • Ideal as a management tool: information throughout the entire process is safely stored in a user-friendly web portal.

 

Manufacturer / OEM

Give your customers the opportunity to work more efficiently by deploying on-board NIRS.
shutterstock_350928407.jpg
NIRS benefits
 • NIRS solutions increase the added value that the machine offers for end customers. With NIRS, information is obtained about essential raw materials. These raw materials are inextricably part of the primary process of the end customer.

 • NIRS can create distinctive character for the machine builder because of the wealth of information it can provide.

 • NIRS contributes to a faster ROI of the machine. 

 • NutriSpecs is suitable for several product types: slurry, dry manure and a range of feed products.

Enrich machines and installations

Manufacturers are always looking for innovations for their machines so that the end customer can carry out his work more efficiently.

NIRS increases the added value of the machine because it contributes to the maximum utilization of the nutrients present in manure. In addition, NIRS indirectly contributes to a more efficient use of people, fuel and time.

We offer the possibility to seamlessly integrate NIRS with the control of machines, enabling precision fertilization. We can also integrate NIRS with the process installations such as digesters. This increases the efficiency of the installation and allows more transparency towards stakeholders.

Why DynaLynx as a partner?
 • Years of experience with NIRS and the development of prediction models (calibration lines).

 • A lot of knowledge of integration with machine controls.

 • Own electronics development, embedded software, cloud and app software guarantees the perfect customized solution.

 • Independent NIRS supplier.

 • Unique partnerships with important supplier partners, guaranteeing continuity. 

 • We offer services for "white label" NIRS solutions and can develop prediction models on request with our laboratories partners.

 

More information?

 • Curious about the details of the solutions we offer?

 • Stay informed of new applications and developments?

 • Interested in knowing what really cost-effective NIRS means?

 

Fill out the form and stay informed of the news and receive additional information.

 

NIRS Technology

At the basis of our solution lies the latest NIRS technology.

What is it?

Why NIRS?

NIRS stands for Near InfraRed Spectroscopy. With the aid of a light source and a special NIRS sensor, the light reflection of the product is determined. The degree of light reflection is the 'signature' of the product. This signature is translated into nutrient content using a database with prediction models. 

 

The database contains the results of analytical chemical laboratory analyses in relation to the data (measurements) of the NIRS sensor.

NIRS can be used to quickly and accurately determine the composition of a product. The analysis in the field is cheap and easy, nothing has to be sent to the lab.

 

There are different versions suitable for various applications. For example, we offer a handy NIRS device that works in combination with a Smartphone. We also offer an in-line NIRS system that can mounted on and integrated with the machine. 

OverzichtNIRS_Tekengebied 1_Tekengebied
 

About us

DynaLynx Technologiebedrijf Enschede NIRS
COMPANY

DynaLynx is a Dutch technology company based in Enschede. Our origins can be found in internet technology and sensor technology. Since 2014, we are active with NIRS solutions.

 

We have an involved team that consists of highly qualified engineers from home and abroad. We are currently supplying BeneLux and Germany.

DynaLynx Enschede internettechnologie sensortechnologe
TECHNOLOGY

The products we supply bring together internet technology, electronics, sensor technology and mechatronics. This creates smart, innovative solutions, with the focus on added value for the customer.

We use the latest technologies. Our HRM strategy and relationships with our suppliers ensure that we continue to be at the forefront of our solutions now and in the future.

vacatures DynaLynx Enschede
WORK AT

We always need new talent in the fields of electronics, machine learning, chemometrics and software.

 

People who work with us get the guarantee of a varied job: we proactively take into account the wishes of our employees. The personal development plan forms an important basis for the day to day activities and development of our people.

 

Partners

Dynatron Enschede
SIM Holland
logo.png
robalab.png
University of Twente Enschede
Logo trans-01.png
LINKS
CONTACT
Tel: +31 (0)53 - 737 03 75
Kopersteden 22-4
7547 TK Enschede
The Netherlands
SOCIAL MEDIA
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
5a902db97f96951c82922874.png

© 2020 DynaLynx B.V.