top of page
NutriSpecs Mestanalyse

Oplossingen voor

Benieuwd wat NutriSpecs voor u kan betekenen?

Kies hieronder het toepassingsgebied.

Mest uitrijden
mest transporteren
mest verwerken
fabrikant / oem mest
Oplossingen

Veel voordelen met

één oplossing

Robuste oplossingen loonwerkers
Robuust

Onze elektronica en software zijn ontwikkeld met de agri standaard in het achterhoofd. Daarom is het NIRS systeem geschikt voor veeleisende omstandigheden.

Prijsgunstige oplossing loonwerkers
Slim NIRS systeem
Prijsgunstig
Slim

Wij maken gebruik van de modernste elektronica en optica componenten, speciaal ontwikkeld voor de toepassing. Daarbij bieden we de beste prijs in de markt. 

Wij laten elektronica, embedded software, mechanica en cloud software harmonieus samenwerken. Onze klanten profiteren van de beste oplossing.  

ready_Tekengebied 1_Tekengebied 13.png
Ready 4 Agri

Ons systeem is naadloos  te integreren met bestaande agri systemen. Of dat nou machines of softwareplatforms zijn. 

Mest uitrijden

NutriSpecs biedt een waardevolle ondersteuning voor de optimale bemesting van grasland, akkerland en granen. 
NutriSpecs mest uitrijden
Mest uitrijden

Er wordt veel geïnvesteerd in machines om zo optimaal mogelijk te bemesten terwijl de belangrijkste informatie over mest, namelijk de nutriëntengehaltes, niet tijdig, correct en continu voorhanden is.

Hier is nu een oplossing voor: NutriSpecs. NIRS voor nutriëntenanalyse kan ter plekke, in real time, de mestsamenstelling bepalen zodat er gericht kan worden uitgereden. Dit zorgt voor een betere benutting van dierlijke mest, een betere gewasopbrengst, een lagere milieu-impact en kostenbesparingen op zowel kunstmest als manuren. 

01 / MEST OPPOMPEN / RIT VOORBEREIDEN
NutriSpecs mest oppompen

Tijdens het volpompen van de mesttank wordt direct de gemiddelde samenstelling (NPK en ds%) berekend en getoond op de app of op een display in de tractor. Vervolgens kan de gebruiker instellen welke gehaltes hij wenst uit te rijden in de gewenste hoeveelheid per hectare. 

Wachten op de resultaten van monsters of inschatten van de samenstelling is hiermee verleden tijd.

02 / UITRIJDEN
TrekkerSchermNIRS.png

Tijdens het uitrijden wordt de samenstelling real time getoond. Hierdoor kan de bestuurder makkelijker anticiperen. Indien er een koppeling is gelegd met de machinebesturing, is het mogelijk voor de bemester om automatisch te reageren op de actuele gehaltes.

Een waardevolle aanvulling voor elke bemester combinatie.

03 / DATA BEKIJKEN EN DELEN
NutriSpecs data naderhand bekijken

Achteraf kan worden bekeken waar de mest is uitgereden, in welke hoeveelheid en waar welke gehaltes aan nutriënten zijn uitgereden. De informatie kan worden gedeeld met klanten. Ook kan de informatie worden gekoppeld aan systemen die al gebruikt worden zoals kaartsystemen. 

Op basis van de informatie kan in de toekomst beter worden uitgereden.  

Mest uitrijden

Mest transporteren

Vergroot de meerwaarde van de dienstverlening, vergroot marges en voorkom problemen achteraf.
NutriSpecs mest transporteren voor mestintermediairs
Direct inzicht

Intermediairs gebruiken vaak gemiddelde waardes of waardes op basis van ervaring als ze direct mest willen vervoeren van producent naar een afnemer. Dit is door de grote variatie in mest foutgevoelig. Ook kan de mest anders zijn dat de producent vooraf heeft aangegeven waardoor intermedairs achteraf in de problemen kunnen komen.  

NutriSpecs voor mestintermediairs is de geschikte oplossing om snel, ter plekke en goedkoop een indicatie te krijgen van de samenstelling van de mest. Met de in-line variant kan continu worden gemeten: daardoor ontstaat een waarheidsgetrouwer beeld dan met een lab bemonstering die uitgaat van een beperkt aantal monsters.

01 / SCAN EN BEKIJK
Drijf en drog mest scannen met NIRS handscanner

Drijfmest of droge mest die in een mestzak zit kan gemakkelijk worden gescand met het handzame NIRS apparaat. Het apparaat maakt gebruik van modellen voor vrijwel alle RVO mestcodes. Aan elke scan kan een kenmerk en een monstercode worden mee gegeven. 

De oplossing biedt de mogelijkheid om zo vaak als nodig te meten. 

 

Uiteraard is ook voor transport een in-line NIRS beschikbaar.  

02 / DE BESTE AFNEMER BEPALEN
Monitor_NIRS_Meestresultaten.png

Nadat de waardes bekend zijn kan direct de juiste afnemer worden bepaald. Een goede match tussen mest en afnemer resulteert in hogere opbrengsten.

Alle data wordt centraal opgeslagen in een gebruiksvriendelijke, goed beveiligd webplatform. Iedereen met toegangsrechten kan meekijken. Zo kunnen planners/handelaren meekijken met de resultaten van een meting. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de handel.

03 / INFORMATIE BENUTTEN
Schermafbeelding 2018-11-10 om 22.53.41.

Achteraf kan worden bekeken wat de samenstelling was van de mest die is getransporteerd. De gegevens worden gepresenteerd in grafieken en tabellen. Het management heeft zo de mogelijkheid om trends te analyseren en processen te optimaliseren. Ook kunnen PDF rapportages worden gegenereerd om te delen met overheid en klanten. 

Mest transporteren
Mest verwerken

Mest verwerken

Krijg meer controle over de input, doorstroom en output van de mestverwerkingsinstallatie en realiseer hogere rendementen.
shutterstock_304576766.jpg
Vergroot rendement

Door tijdsdruk en kosten is bij aanlevering van de mest bij de mestverwerkingsinstallatie niet direct bekend wat de samenstelling is van mest. Het resultaat is dat het verwerkingsproces van start gaat zonder dat de samenstelling bekend is. Hierdoor worden kansen gemist om de best renderende mix direct te bepalen. 

 

Daarnaast wordt nu niet tijdens het proces gemonitord wat de gehaltes zijn. Daardoor verblijft mest onnodig lang in de installatie en wordt de installatie dus niet op de meest efficiëntie manier benut. Dit geldt ook voor mest hygiëniseren: door met NutriSpecs te werken kan ook dit proces worden verkort. 

01 / CONTROLEER HET BINNENKOMENDE PRODUCT
procesindustrie.jpg

Bij de binnenkomst of tijdens het proces kunnen de nutriëntengehaltes worden bepaald van vrijwel alle RVO mestcodes. De data wordt opgeslagen en kan worden georganiseerd voor administratieve en managementdoeleinden. 

In de nabije toekomst ook geschikt voor andere inputmaterialen zoals maïssilage! 

 

  

02 / BEPAAL DE BESTE MIX EN VERKORT DOORLOOPTIJDEN
mobiel1.jpg

Nadat de waardes bekend zijn, kan direct de juiste mix worden bepaald voor bijvoorbeeld de vergister. Daardoor wordt het rendement van de vergister verhoogd en kan de doorlooptijd worden verkort. 

Indien de installatie wordt uitgerust met een in-line meetsysteem dan kan tijdens het proces worden gemonitord wat het verloop is. Daardoor hoeft mest niet onnodig lang in de vergister te verblijven. 

 

De oplossing is ook geschikt om mesthygiëniseringsprocessen te monitoren en te verkorten.  

03 / BENUT MANAGEMENTINFORMATIE EN OPTIMALISEER HET PROCES
tablet scherm.png

De informatie van de input en het doorstroomproces zijn voorhanden om te gebruiken voor verbetering van de installatie. Verantwoording richting de afnemers en de overheid is zeer eenvoudig en zelfs automatisch op te zetten middels softwarekoppelingen. 

Tevens is het mogelijk om de informatie als input te gebruiken voor automatische aansturing van het mestverwerkingsproces. 

Fabrikant / OEM

Geef uw klanten de mogelijkheid om efficiënter te werken
door de inzet van on-board NIRS. 
shutterstock_350928407.jpg
Voordelen NIRS
 • NIRS oplossingen vergroten de meerwaarde die de machine biedt voor eindklanten. Met NIRS wordt informatie verkregen over essentiële grondstoffen. Die grondstoffen maken onlosmakelijk een onderdeel uit van het primaire proces van de eindklant.

 • NIRS kan onderscheidend vermogen creëren voor de machinebouwer door de rijkdom aan informatie die het kan verschaffen.

 • NIRS draagt bij aan een snellere terugverdientijd van de machine. 

 • NutriSpecs is geschikt voor meerdere productsoorten: drijfmest, droge mest en een scala aan voerproducten. 

Verrijk machines en installaties

Fabrikanten zijn steeds op zoek naar innovaties voor hun machines zodat de eindklant efficiënter zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

 

NIRS vergroot de meerwaarde van de machine omdat het bijdraagt aan de maximale benutting van de nutriënten die aanwezig zijn in mest. Daarnaast draagt NIRS indirect bij aan een efficiëntere inzet van mensen, brandstof en tijd.

 

Wij bieden de mogelijkheid NIRS naadloos te integreren met de besturing van machines waardoor precisiebemesting mogelijk wordt. Ook kunnen wij NIRS integreren met de procesinstallaties zoals vergisters. Daarmee wordt het rendement van de installatie vergroot en is meer transparantie richting stakeholders mogelijk.  

Waarom DynaLynx als partner?
 • Jarenlange ervaring met NIRS en het ontwikkelen van voorspellingsmodellen (IJklijnen).

 • Veel kennis van integratie met machinebesturingen.

 • Eigen elektronica ontwikkeling, embedded software, cloud-en app software garandeert de perfecte oplossing op maat.

 • Onafhankelijke NIRS leverancier.

 • Unieke samenwerkingsverbanden met belangrijke toeleverende partners waardoor continuïteit geborgd is.

 • We bieden services voor "white label" NIRS oplossingen en kunnen voorspellingsmodellen op aanvraag ontwikkelen met onze laboratoria partners.

OEM / fabrikant

Meer informatie?

Meer informatie
 • Nieuwsgierig naar de details van de oplossingen die we bieden?

 • Op de hoogte blijven van nieuwe toepassingen en ontwikkelingen?

 • Interesse om te weten wat écht prijsgunstig NIRS betekent?

 

Vul het formulier in en blijft op de hoogte van de nieuwtjes en ontvang aanvullende informatie.

NIRS Technologie

Aan de basis van onze oplossingen ligt de nieuwste NIRS technologie. 

Wat is het?

Waarom NIRS?

NIRS staat voor Nabije InfraRood Spectroscopie. Met behulp van een lichtbron en een speciale NIRS-sensor wordt bepaald wat de lichtweerkaatsing is van het product. De mate van de lichtweerkaatsing is de ‘handtekening’ van het product. Deze handtekening wordt met behulp van een database met voorspellingsmodellen vertaald naar nutriëntengehaltes. 

 

De database bevat de resultaten van nat-chemische laboratoriumanalyses in relatie tot de data (metingen) van de NIRS-sensor.

NIRS kan worden ingezet om snel en nauwkeurig te bepalen wat de samenstelling is van uw product. De analyse in het veld is goedkoop en er hoeft niets naar het laboratorium gestuurd te worden. 

 

Er zijn verschillende uitvoeringen geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Zo bieden wij een handzaam NIRS-apparaat aan dat werkt in combinatie met een Smartphone. Er is ook een in-line NIRS-systeem beschikbaar dat op een machine wordt geplaatst. De gegevens kunnen direct worden doorgegeven aan de machinebesturing zodat deze op basis van real time gegevens optimaal kan worden ingezet. 

OverzichtNIRS_Tekengebied 1_Tekengebied
NIRS Technologie
Over ons

Over ons

DynaLynx Technologiebedrijf Enschede NIRS
BEDRIJF

DynaLynx is een Nederlands technologiebedrijf gevestigd in Enschede. Onze oorsprong is te vinden in de internettechnologie en sensortechnologie. Sind 2014 zijn we actief met NIRS oplossingen en met oplossingen gericht op overheidsinstanties die toezien op de agri markt. 

 

We hebben een betrokken team dat bestaat uit hoog gekwalificeerde engineers uit binnen en buitenland. 

We leveren momenteel aan de BeneLux en Duitsland en hebben de eerste stappen daarbuiten reeds gezet.

DynaLynx Enschede internettechnologie sensortechnologe
TECHNOLOGIE

De oplossingen die wij leveren brengen internettechnologie, elektronica, sensortechnologie en mechatronica samen. Hierdoor ontstaan slimme, innovatieve oplossingen, met de focus op meerwaarde voor de klant. 

We maken gebruik van de nieuwste technologieën. Onze HRM strategie en relaties met onze leveranciers zorgen ervoor dat wij nu én in de toekomst voorop blijven lopen met onze oplossingen. 

vacatures DynaLynx Enschede
WERKEN BIJ

We hebben altijd behoefte aan nieuw talent op het gebied van elektronica, machine learning, chemometrie en software.

 

Mensen die bij ons werken krijgen de garantie van een afwisselende baan: wij houden pro-actief rekening met de wensen van onze medewerkers. Het persoonlijke ontwikkelplan vormt de rode draad in de werkzaamheden.

 

Uiteraard is het werk uitdagend, we werken het liefste met mensen die dat niet uit de weg gaan. 

 

Contact

Partners

Dynatron Enschede
SIM Holland
logo.png
robalab.png
University of Twente Enschede
bottom of page